Jordemor

Då är jordemor på väg till oss.
Falsklarm? Det visar sig men tryggheten är på ingång.
Fortsättning följer!